Jeg kender en have, hvor nye gæster de fleste gange udbryder, når de træder ind i den: Nej, hvor er den stor – har I to grunde? Sjovt nok er den ikke større end kvarterets øvrige haver, men er modsat flere af disse delt op i rum, hvilket er medvirkende til illusionen om den store have. Opdelingen er sket ved hjælp af interne hække og beplantning, der gør, at haven ikke kan overskues på en gang – den skal derimod opleves ved, at man bevæger sig ud i den og igennem den.

Grushaven gemmer sig bag fjeldribshække.

Når haven opdeles i rum, opnår man andre fordele: den bliver mere oplevelsesrig, giver ro for øjet , forskellige funktioner kan få en mere naturlig afgrænsning. Men samtidig opnår man læ – og som følge heraf mange gode kroge for mennesker og andre sarte vækster!

Æstetisk giver det mange muligheder at opdele haven i rum. Man kan arbejde med at få havens proportioner til at virke anderledes end de er, skabe illusioner og appellere til nysgerrigheden. Forløbet gennem haven kan f.eks. understreges ved at lade beplantninger, pergolaer eller interne hække løbe langs ruten gennem haven, så de forskellige oplevelser undervejs knyttes sammen som perler på en snor. Eller de kan placeres på tværs af ruten, så man bevæger sig fra det ene rum til det andet – ligesom på de gamle herregårde, hvor rummene lå en suite (=i følge).

Rummene kan bygges op, så man bevidst udnytter mulighederne for læ og sol /skygge på forskellige tidspunkter af dagen. Gode siddepladser kan placeres i fuld morgen- og aftensol, og spisepladsen til midt på dagen i halvskygge. Det gør ikke spor, at de forskellige terrasser ikke ligger lige uden for huset eller opholdsstuen. Det kan faktisk være spændende at udnytte en god krog i den anden ende af haven og opleve hus og have, planter og farver i en anden vinkel end den sædvanlige. Børnenes have skal have både sol og skygge med plads til huleagtig beplantning. Tørrepladsen kan indrettes i det forblæste hjørne o.s.v.

Ud over de funktionelle fordele kan en opdeling i rum give en mere klar visuel adskillelse mellem de mange forskellige gøremål, som en have ofte danner rammen om. Det betyder, at man bedre kan operere med varierende grader af “rod” i nden for de enkelte rum, hvis man udnytter planternes forskellige muligheder for at at virke skærmende eller slørende. Til at camuflere havaffald o.lign. kan benyttes en tæt hæk, mens de mindre børns legekrog kan afskærmes af planter, der tillader en vis kontakt med de voksne, f.eks. lavendel.

Salvie salvia nemorosa er en velegnet plante i de små afgrænsede bede.

Hvis man ønsker mange blomstrende planter i haven, kan der arbejdes med bestemte farveholdninger i de enkelt rum – lidt i stil med, hvad man kan opleve på de engelske herresæder (f.eks. “Det hvide rum” på Sissinghurst). Det vil medvirke til et mindre kaotisk indtryk, end hvis man spreder paletten ud over det hele – især i mindre haver.

Opdelingen i haven kan foretages af såvel buske som stauder – afhængig af, hvor tæt en adskillelse, der tilstræbes, og om den ønskes fastholdt om vinteren. Fjeldribs i en enkelt række som en klippet hæk er en glimrende plante til interne hække. Man kan også foretage en opdeling med skærmvægge, men det bør være i begrænset omfang og med megen omtanke – plantemateriale er absolut at foretrække. Der kan benyttes de planter, man alligevel gerne vil have – f.eks. frugtbuske – men blot placeret, så den ønskede opdeling fremkommer. En ydmyg bænk placeret i et hjørne afgrænset af ribs og solbær kan give en enestående duftoplevelse en solfyldt sommermorgen.

Phlox lyser op i sensommeren og dufter dejligt.

Når haven er opdelt i rum – og eventuelt faste bede – betyder det ikke, at intet kan ændres uden at ødelægge helheden – tværtimod. Hvis en del af haven har været benyttet til køkkenhave, og man ikke længere orker at holde en sådan, kan bedene i stedet tilplantes med sommerplanter eller stauder til “skærehave”, krydderurter, bladplanter m.m. Nogle rum kan måske udlægges med græs eller fliser til en lille siddekrog.

I forbindelse med havens vedligeholdelse betyder opdelingen også noget positivt. Det giver en større tilfredsstillelse at have ordnet et afgrænset rum/areal i haven end en tilfældig del af det bageste hjørne – selv om arealet at de to stykker jord er det samme.

En opdeling af haven er gavnlig for både haven og dens mennesker!

Similar Posts

Skriv et svar