Jorden vil det. Men vi vil det ikke altid. Altså have bunddække. Der bruges utrolig mange kræfter rundt om i haverne på at forhindre jorden i at få få det naturlige bunddække (af det, vi kalder ukrudt). Men hvorfor ikke forene egne kræfter med naturens og søge at få jorden dækket – efter eget valg?

Citrontimian er en fortræffelig bunddækkeplante i fuld sol og er flot sammen med gule roser.

Jeg sætter stor pris på bunddække! Lige fra de stedsegrønne til de årstidsbestemte, fra de blanke dybgrønne hasselurt til de florlette kovmærke, fra de duftende skovjordbær til de elegante porcelænsblomst. Når f.eks. forhaven med buske og træer lige er luget igennem er det dejligt at se den rene bare jord – så længe det varer. For det varer ikke længe, før man skal igang igen. Arbejdet med at etablere bunddække er beskedent i forhold til den tid, der går med at luge. Er bunddækket først tæt, er der ikke meget at luge.

Et godt og tæt bunddække binder desuden de forskellige planter og plantegrupper sammen til et hele – tilpasset til lys og jordbundsforhold m.v. Lige som ude i naturen, hvor den udyrkede jord aldrig vil ligge bar.

Bunddækket er oftest smukkest i lidt større flader, så det farvemæssigt kan udgøre en diskret baggrund for de mere toneangivende planter. Ud over at bunddækket har æstetisk betydning er det med til at forenkle havearbejdet. Kravene til bunddække bør ud over de æstetiske være, at det gør havearbejdet enklere, når det først er etableret. Det er ikke noget galt med havearbejde – tværtimod. Man de fleste af os vil sikkert hellere nyde synet af den frodige have end at få ondt i ryg og knæ af det evindelige og uundgåelige lugearbejde. Det er især hårdt imellem de større vækster, som kræver, at man kommer helt ned og ind imellem disse. Det kvarter, vi bor i, er overvejende et sølvbryllupskvarter. På et tidspunkt vil mange af os have behov for at få forenklet havearbejdet, men fortsat ønske at kunne bevare glæden ved at have egen have. Før vi når dertil, gælder det om at få elimineret nogle af de mest nedslidende arbejdsprocesser – som bl.a. lugning – så vi som pensionerede kan nøjes med at nusle og pusle om de sjovere og mindre fysisk krævende ting – eller bare slappe af! For de nybagte haveejere med ny have gælder det samme – der er sjovere ting at bruge tid på end lugning – så den nødvendige lugning de første år må betragtes som en investering, indtil planterne dækker jorden.

En forudsætning for at kunne etablere et ordentligt bunddække er, at jorden forinden er ren. Det flerårige ukrudt skal være væk, inden udplantning foretages. Da det er dyrt at købe mange planter, kan man starte med relativt stor afstand imellem planterne. Planterne deles hvert år og plantes ud i mellemrummene. På denne måde kan man forholdsvis hurtigt opformere både vinca, hasselurt, guldjordbær, vårkærminde m.fl. Det kræver naturligvis, at ukrudtet fjernes i tide, mens processen står på. Men det lønner sig – i løbet af få år er fladen pludselig dækket. Nogle af mine venner havde en stor klump hasselurt stående udelt i flere år. Af en tilsvarende klump fik jeg hurtigt dækket flere kvadratmeter i et bed ved gentagen deling. Mine venners klump blev ikke væsentligt større.

Vårkærminde og anemoner er det nemmeste og smukkeste bunddække om foråret.

Er man til det mere vilde look kan både vild engkarse og skvalderkål bruges – især hvis der er mulighed for at begrænse planternes videre fremfærd ind i mere kultiverede områder med en plæneklipper. De er begge meget kønne i fuldt flor! Dog vil det ikke være nogen god idé bevidst at sætte planter som skvalderkål, men er den der, må man gøre en dyd af nødvendigheden.

Der er heldigvis et stort udbud af meget gode bunddækkeplanter også af den mere robuste slags. For de laves vedkommende kan fremhæves vintergrøn Vinca Minor (hårdfør), hasselurt Asarum (god, humusrig jord, dyb skygge), hinterglans Pachysandra terminalis (kalkfattig, humusrig jord i skygge), bispehue Epimedium (humusrig jord i halvskygge, tåler tør jord), vårkærminde Omphalodes Verna (sol og skygge, breder sig), guldjorbær Waldsteina ternata (stort set hvor som helst), stenurt Sedum spurium ‘Album Superbum’ (sol og halvskygge, mager jord), citrontimian Thymus citriodorus (sol, tæppedannende), storkenæb Geranium himalayense (halvskygge, tæppedannende).

Der findes langt flere – men ovennævnte har jeg selv haft gode erfaringer med, vinterglans undtaget. Det skyldes ikke planten, men de daværende forhold i haven, som ikke var gode nok. Da det er en af de smukkeste bunddækkeplanter til skygge, vil jeg forsøge igen og er overbevist om, at den i dag sagtens kan trives – nu er både jord- og skyggeforholdene til det.

Bunddække er andet end de ganske lave tæppedannende planter og lave stedsegrønne vækster. Bunddække kan også være store flader af de højere storkenæb som Geranium ‘Rose clair’ og Geranium platypetalum, bladplanter som bronceblad Rodgersia, kæmpestenbræk Bergenia, og høstanamoner Anemone hupehensis samt lave buskroser.

Guldjordbær et et godt bunddække, der er vintergrønt og dækker jorden fuldstændigt året rundt.

Bunddække er medvirkende til, at jorden får en bedre struktur, da plantedele hele tiden er under omsætning. Det betyder bl.a., at når jorden først er dækket, er det ikke nødvendigt med yderligere gødningstilførsel. Desuden er det vandbesparende at have bunddække.

Når jorden er dækket af blade, formindskes fordampningen fra jorden, hvilket betyder mindre vanding. Ikke uvæsentligt i vore dage.

Similar Posts

Skriv et svar